Vesmírní dýleři 2 - 6. Temná dimenze

1 2 3 4 5 6 7 8 9

„To mě poser, další civilisti,“ zakřičel Doktor, „Jacku přilož pod kotel, ať je dáme najednou.“
„Už se to tam sype,“ odpověděl vysmátý hlas.
„Uuž ssme sesehraný, žeže joo,“ smál se Frank.
„To sme, máme dobrý skóre. Ta mateřská školka nám hodně dala,“ zasmál se Doktor a sledoval nepřetržitě okolí, ve kterém zuřila jatka. Parní vozy proháněly civilisty a nebo bojovaly mezi sebou, čemuž se Doktor snažil vyhnout, protože usoudil, že bude nejlepší, aby se pokud možno vymlátili domorodci sami mezi sebou.

Byla to dobrá strategie, ale dřív nebo později musela upoutat pozornost soutěžících a první dva parní stroje vyrazily proti Frankovi. Ten předvedl mistrovství v řízení parního stroje, ale bojovou akci odvedl Doktor. Střešní granátomet pomohl zničit jeden vůz a druhému zapálil plamenometem zásobník paliva, takže vozidlo rychle skončilo v jednom ohni.
„Franku šlápni na to a udělej co největší kolečko, vypustím alkohol a zapálíme ho.“
„Tady je kurva nějakej chlast?“ zařval od motoru Jack.
„Je, ale dlouho nebude,“ zasmál se Doktor a zmáčkl tlačítko ovládání výpusti. Za jejich vozem se začala tvořit stopa, která skončila v jednom plameni přesně v okamžiku, kdy byl zásobník vyprázdněn.
Doktor s Frankem sledovali displej, na kterém velmi svižně naskakovalo skóre. Za nimi probíhala ohnivá jatka, protože bojovníci oheň rozvezli do okolí a vítr, který se znenadání zvedl, napomáhal rychlému šíření.
„Ty vole, až takhle mocně sem to nechtěl,“ suše konstatoval Dokor a posadil se do křesla.

Požár nepozabíjel všechny, takže zanedlouho byl Parodrom zase pod parou a vzájemné vraždění na tisíce způsobů pokračovalo.
Až do doby, kdy Doktor před sebou zaregistroval nějaký chaos.
„Franku, nějaký idioti v hábitech. Sejmi je!“
„Jajasný, vividím jeje, bubude prprdedel,“ mekotal Frank nadšeně a přidal páru.

Do davu mnichů najel plnou parou a drtil je hlava nehlava. Chvílemi to vypadalo, že jsou smíření se svým osudem a jen pozvedají ruce a naznačují, aby ještě zrychlili.
Nikdo sražené mnichy nepočítal, ale Doktor si v jednu chvíli všiml něčeho zvláštního. Poklepal na displej, aby se ujistil, že je v pořádku, ale vypadal funkční.
„Franku, přejeď támhleto dítě, který se vysypalo z kočárku,“ řekl.
Řidič poslechl a vykonal. Skóre se zvýšilo, displej fungoval.
„Hele, najeď zase do těch mnichů, je tu něco divnýho,“ řekl zase Doktor.
Frank znovu poslechl a začal kosit mnichy.
„Co to děláte, kokoti?“ zakřičel Jack.
„Nic a je to divný, ale za ty šašky nám nenaskakuje skóre,“ otočil hlavu Doktor, aby odpověděl Jackovi.
„Kukurva, Kakapitán,“ dupl na brzdu Frank.
„Co je?“ zamručel Doktor a pohlédl před sebe. Spadl mu kámen ze srdce, když uviděl, co uviděl.
Kapitán Blázen kouřil joint a Pong s Kokotem měli úsměv na tváři. Za nimi postávali nějací další mniši a všechno najednou začalo dostávat smysl.

„Kakapitáne, rarád vavás vividím,“ soukal se Frank z vozidla.
„Pivo, máte doufám aspoň pivo,“ křičel Jack a běžel rovnou ke Kokotovi, který právě otevíral oroseného lahváče.
„Tak proto byly nutný takový ztráty na životech,“ konečně pochopil Blázen.
„Kapitáne, už sme mysleli, že se nikdy neuvidíme, tohle je zkurvená jiná dimenze,“ stěžoval si Jack a klopil do sebe třetí pivo.
„Taky sem si všiml,“ odpověděl Blázen a furt kouřil brko.
„Šéfe, myslím, že se blíží druhá část naší mise,“ ukázal rukou k oblaku, ze kterého lítaly ohnivé blesky a rychle se přibližoval.
„Kněžka Bezezubova, přesně tak jak jsme mysleli. Slepice blbá na zrní skočila,“ řekla Jeho Excelence a otevřela tlustou knížku, ze které začala číst aramejská slova.

Ohnivý oblak se přiblížil a Blázen konečně začal rozpoznávat, že v dýmu je poschováváno větší množství mačetami ozbrojených nadržených jeptišek.
„Pongu, vidíš to taky?“
„Šéfe, vidím a těším se na masakr,“ řekl Pong a v rukou pevně svíral meče.
„To je dobře, nic se mi nesmí stát a musíme se dostat zpět domů,“ odpověděl Blázen a zapálil brko.
Arcibiskup stále opakoval nesrozumitelná slova a vydával rozkazy.
„Musíte ty protidémonské tyče rozmístit pravidelně, jinak nebude vymítání fungovat.“

Mniši odolávali všemi silami, kusy masa a údů poletovaly kolem a v tom všem se několik svatých mužů pokoušelo rozmístit tyče zdobené výjevy plných hrdinů bojujících s démony.
Pong se přidal do bitevní vřavy a jeho posila byla okamžitě vidět. V řadách zabijáckých jeptišek nastal mírný chaos, protože nafetovaný Číňan s meči se s ničím nesral.
„Můj vůdce, solidní bitka,“ pronesl Kokot a malou příruční plasmovou pistolí zabíjel mnichy, kteří se přiblížili na nebezpečně blízkou vzdálenost 20 metrů.

Bitka zuřila už dost dlouho, do masakru se zapojily i ostatní parní vozy, takže Frank s Jackem a Doktorem nastartovali motor svého parostroje a taky se přidali do řežby.
A do toho všeho Arcibiskup opakoval svá zaříkání a když se konečně podařilo umístit všechny tyče, objevil se záblesk duhového světla, které je propojilo a vytvořilo ochranný kruh, který uvnitř uzavřel kněžku s většinou jeptišek.
Kdosi přinesl megafon a podal Jeho Excelenci.
„Bratři, bratři, všichni stáhnout zpět a to rychle!!!!“ zakřičel. Ti mniši, kteří rozkaz zaslechli se okamžitě začali vracet za světelný kruh, čehož si Frank všiml a otočil vůz směrem k Kapitánovi.

Ne všichni stihli duhovým kruhem projít, Frank to stihl na poslední chvíli a stejně je zasáhla ohnivá střela, kterou vyslala nasraná kněžka s kozlí hlavou. Ozval se výbuch a parní motor explodoval.
V tu samou chvíli Jeho Excelence začala číst poslední řádky prastaré knížky a nad magickými tyčemi se zvedala opona, jenž uvěznila jeptišky a poslední bojovníky páry pod kupolí. Šlehající duhové blesky je zabíjeli jednoho podruhém, až zůstala pouze kněžka Bezezubova.

1 2 3 4 5 6 7 8 9